Duurzaam Leefbaar Lemelerveld Actueel page 2

Woonvisie Lemelerveld

Begin maart (2015) nam wethouder Agricola het rapport Woonvisie Lemelerveld in ontvangst van Gerrit Hoogenboom, voorzitter van de werkgroep. De start is bijna anderhalf jaar terug ontstaan bij het aanbieden van een tweetal rapporten van Welzijn Ouderen Lemelerveld over toekomstige woonwensen en het bouwen van seniorenwoningen/appartementen bij Brugstede.

Duurzaam Leefbaar Lemelerveld, Plaatselijk Belang, Welzijn Ouderen hebben daarna vanaf april 2014 gebrainstormd over de aanpak, de doelstelling en de uitgangspunten om daarna tot een Lemelerveldse ambitie te komen. Hoe maak je Lemelerveld aantrekkelijk en waaraan is behoefte? 1% groei moet mogelijk zijn!

Zo is een poll onder 70 jongeren gehouden met een verrassende uitkomst. Tweederde van de Lemelerveldse jongeren willen in Lemelerveld blijven. Ouderen, die nu veelal over een eigen woning beschikken, willen later toch overstappen naar een huurwoning die geschikt is voor zorg en een minder grote tuin. De bestaande woningvoorraad zou voor de toekomst energiezuinig gemaakt moeten worden.

De werkgroep onder auspiciën van Duurzaam Leefbaar Lemelerveld heeft zich laten informeren door de gemeente, de woningbouwcorporaties en de plannenmakers van de locaties Jansen en Dorpsstraat. The Citadel Company heeft haar expertise toegelicht in de ontwikkeling van complete wijkvernieuwing.

Economie, werkgelegenheid en bereikbaarheid zijn belangrijk, vooral nu het winkelaanbod in een neerwaartse spiraal zit en de vergrijzing de komende jaren enorm toeneemt. Daar krijgt Lemelerveld ook mee te maken en daar moet nu op ingespeeld worden, aldus Gerrit Hoogenboom tegen een grote groep belangstellenden in kulturhus de Mozaïek. Het rapport is bedoeld als input voor de gemeente Dalfsen voor een gemeente brede woonvisie 2016-2012.

NL Doet; wij doen mee, u ook?

Op zaterdag 21 maart kan je bij het Natuurbad Heidepark meedoen aan de landelijke NL Doet actie. In het kader van die actie organiseert St. Natuurbad Heidepark een snoei dag.

We zoeken vrijwilligers daarvoor vanaf 10.00 ben je van harte welkom. Er wordt voor koffie en broodjes gezorgd. Graag zelf snoeigereedschap meenemen.

Energiepitch

DLL heeft meegedaan aan de energiepitch, een soort wedstrijd waarbij organisaties hun duurzame plannen mogen presenteren en daarop dan advies of zelfs een geldprijs kunnen winnen. We hebben meegedaan met de plannen voor het zonnepanelenveld en de verduurzaming van de energievoorziening van sportpark Heidepark.

Zonnepanelenveld Waterinkweg

We zullen begin volgend jaar een informatieavond houden voor omwonenden en overige belangstellenden, waarin we uitleg geven over dit concept plan in wording en u de kans geven om mee te praten over hoe we dit plan kunnen verbeteren. We houden u op de hoogte via De Lemelervelder en deze website. De omwonenden zullen tegen die tijd door de Coöperatie DLL ook per brief worden ingelicht en worden uitgenodigd voor deze informatieavond.

U kunt zich ook bij ons aanmelden, u ontvangt dan ook persoonlijk bericht (per mail) over de datum van de informatieavond.

Eerdere berichtgeving in de Lemelervelder van 26 november 2014.

Officiële opening door wethouder Agricola

Op woensdag 3 september wordt voor de tweede keer het Reparatie● georganiseerd.

Om 9.30 uur start de officiële opening door wethouder Agricola van de gemeente Dalfsen. Tot 12.00 uur
bent u met uw kapotte spullen welkom in De Enk, Vilstersestraat 5. Dit kan van alles zijn, kapot (elektrisch) gereedschap, gaatjes in kleding etc. Terwijl een aantal vrijwilligers uw spullen repareert kunt u onder genot van een heerlijk kopje koffie/thee gezellig praten met de andere aanwezigen.

Dus haal uw oude of nieuwe spullen, apparaten en dergelijke uit de kast om die kleine reparaties te laten uitvoeren die tot nu toe niet interessant genoeg leken.

Een aantal werkgroepleden zullen die ochtend ook aanwezig zijn. Mocht u belangstelling hebben en mee willen helpen als vrijwilliger of gewoon even willen kijken hoe het gaat, dan bent u natuurlijk ook van harte welkom.