Project: Zwembad Heidepark

Actuele berichten over dit project:

De actuele berichten over de aanpassingen bij natuurbad Heidepark zijn te volgen via projectsite en via de berichten op deze site.

Wat gaan we doen:

We gaan Natuurbad Heidepark opknappen zodat het een fijne plek wordt om te zijn voor jong en oud. Omdat Natuurbad Heidepark straks een groot deel van het jaar open is en er veel meer te beleven valt, trekken we mensen aan uit de wijde omgeving om in Lemelerveld te komen recreëren, ook buiten het zwemseizoen. We willen onder andere een aantrekkelijke speelomgeving, terrassen en dierenweides aanleggen en ook een evenementenpodium (theater) bouwen. Natuurlijk wordt ook het gebouw vernieuwd.

Waarom gaan we dat doen:

Ten eerste zou het erg jammer zijn dat het meer dan 100 jarig zwembad zou verdwijnen waar zoveel Lemelervelders goede herinneringen aan hebben. Het is een unieke locatie welke zich bij uitstek leent voor een heerlijk ontspannen verpozen. Daarnaast willen we dat het een ontmoetingsplaats voor alle leeftijden wordt. Er is straks voor jong en oud veel te doen en samen iets doen maakt contact leggen gemakkelijker.

Wie gaan dat doen:

Mark Brok
Hans Heerink
Irma Hegeman
Harry Jansen
Marcel Reimink (Weerdhuisweg)
Adrie Slagman
Diny Woudsma
Erik van Zijl

Van de stichting Natuurbad Heidepark doen mee:

Evert Stobbelaar
Frans Koerhuis
Dick Pasman
Thea Neppelenbroek

Er hebben zich al enkele vrijwilligers aangemeld en een aantal van hen zijn al bij de eerste planning en werkzaamheden betrokken.

Ook is medewerking verleend door:

Archetex
Bakkerij v.d. Most
Drukkerij van Asselt
Producation
Sportkantine Lemelerveld
Gemeente Dalfsen
Provincie Overijssel

Wanneer beginnen we (en wanneer zijn we klaar):

Er is een subsidie aangevraagd en gekregen van de Provincie Overijssel. Er is een plan gemaakt wat er veranderd gaat worden en ook wat we wanneer gaan doen. In verband met de toegekende subsidie moeten al snel een deel van de plannen verwezenlijkt worden.

Wat is er tot nu toe al gebeurd

Tijdens de Nieuwjaarsduik 2014 hebben we onze plannen gepresenteerd. Op de nieuwe website van Natuurbad Heidepark kunt u inmiddels doorklikken naar de bouwsite waarop alle plannen gepresenteerd worden en waarop alle werkzaamheden te volgen zijn.

Wat gaan we nog doen:

We zijn nog veel vrijwilligers nodig voor diverse werkzaamheden zowel op korte termijn (projecten) als op lange termijn (onderhoud). Binnenkort beginnen de eerste werkzaamheden voor de projecten.

Ook zijn we nog flink wat geld nodig, de subsidie dekt slechts de helft van de plannen voor het 1e jaar. We hopen dat Lemelerveldse bedrijven en de Lemelerveldse bevolking bereid zijn om ook wat geld in de toekomst van het Natuurbad Heidepark te steken.

Comments are closed.