Stand van zaken Zonnepanelenveld

Na een periode van relatieve stilte, waarin we vooral met procedures en voorschriften in de weer waren, kwam begin maart 2019 het bericht dat B en W van Dalfsen onze aanvraag voor de realisatie van een zonnepanelenveld in Lemelerveld positief had beoordeeld. Besluiten van B en W worden in de week erna besproken in het wekelijkse persuurtje. Dat betekende werk aan de winkel. We hadden de omwonenden namelijk beloofd, dat we hen bij elkaar zouden roepen op het moment dat er zoveel vooruitgang was, dat we echt wat nieuws te vertellen hadden. Daarop is een avond voor omwonenden georganiseerd op woensdag 13 maart in zalencentrum Reimink.

Onze adviseur René Nijmeijer*) leidde de avond. Namens de gemeente Dalfsen waren aanwezig Thijs Mosterman, werkzaam op de afdeling ‘Milieu en Duurzaamheid’ en belast met en aanspreekpersoon voor dit project en Bram Hoogenkamp, specialist omgevingsvergunning.
Aan de hand van een PowerPointpresentatie gaf René een korte samenvatting van de locatie ten opzichte van de omgeving, de invulling van het veld, de tot nu toe doorlopen procedure en de stappen die vanaf nu nog zijn te zetten.

Vervolgens gaf Theo Logtenberg, lid van de werkgroep ‘Duurzaam’ van Coöperatie Duurzaam leefbaar Lemelerveld, een overzicht van wat er is gedaan om tegemoet te komen aan bezwaren van omwonenden. Ook vertelde hij waarom de gekozen opzet is verkozen boven een aantal alternatieven. Met de opbrengst van het zonneveld wil Coöperatie DLL leefbare en duurzame doelen in Lemelerveld ondersteunen. Theo stelde voor om voor de inzet van deze middelen een soort ideeënbus te openen bijvoorbeeld op Sukerbiet.nl . Als laatste stelde hij namens Coöperatie DLL voor om een gedeelte van de opbrengst ter beschikking te stellen van de omwonenden, bijvoorbeeld door jaarlijks een vast bedrag te storten in een buurtfonds. Hij riep de aanwezigen op om met ideeën te komen voor de opzet en mogelijke bestedingen van zo’n fonds.

*) René Nijmeijer is projectleider en adviseur voor zijn eigen adviesbureau ‘BiedtRuimte’. Hij doet dat naast zijn werk als omgevingsmanager voor Vitens. Voorheen werkte hij als Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling bij Antea Group Nederland en als projectmanager voor landschapsadviesbureau Eelerwoude.

Bekijk de Powerpoint die deze avond is getoond.

Comments are closed.