Subsidie voor werkatelier

DLL heeft van de provincie Overijssel een subsidie ontvangen voor een werkatelier om een plan te maken tav een zonneveld. In dit atelier gaan we in samenwerking met Antea Group een gezamelijke visie op stellen. Samen met de omwonenden, belangstellenden en DLL kijken we of het mogelijk is om een zonneveld te realiseren aan de Waterinkweg.

Meer informatie over deze subsidie: http://www.overijssel.nl/…/subsid…/@G8M/energielandschappen/

Comments are closed.