Zonnepanelenveld

Een LemelerVELD met zonnepanelen, “gedragen” door de inwoners. Dat was de ”rode draad” in de presentatie van Marcel Reimink, dinsdagavond in kulturhus de Mozaïek. Een veld van de gemeente dat minimaal 10 jaar beschikbaar is. Het ligt aan de Waterinkweg achter de woningen richting de boerderij van de familie de Vos.

Belangstellenden en uitgenodigde bewoners konden kennis nemen van de plannen. Het betreft een idee van de werkgroep van Duurzaam-Leefbaar Lemelerveld om bij te dragen aan een duurzaam Lemelerveld. Met de bewoners praten in een bewustwordingsproces dat langzaam moet groeien, is een belangrijk onderdeel in dit hele proces.

Op z’n helder Lemelervelds ging Marcel de discussie aan op vragen vanuit de zaal. René Neimeijer, adviseur Ruimtelijke Ordening van buro Antea (v/h Oranjewoud) is betrokken bij dit project. Het betreft een gebied met 3200 panelen, waarvan de opbrengst berekend is op het verbruik van 200 woningen. De energie van de zonnepanelen wordt geleverd aan een nog overeen te komen energiemaatschappij.

In het najaar komt de werkgroep met meer info over de voortgang van het project. De werkgroep zoekt belangstellenden die mee willen denken om dit project verder in te vullen. Dit houdt tevens in dat er nog geen definitieve keuze is gemaakt hoe het eruit zal zien. Het streven is om er een ”mooi” zonnepanelenVELD van te maken. Om beroep te doen op 75% subsidie van de investering is de voorwaarde dat het project in de bebouwde kom ligt. 25% van de investering moet uit eigen gelederen komen. Dit wordt geraamd op € 200.000,–. Belangstelling? Neem dan contact op met ons via info@duurzaamleefbaarlemelerveld.nl.

Comments are closed.