Woonvisie Lemelerveld

Begin maart (2015) nam wethouder Agricola het rapport Woonvisie Lemelerveld in ontvangst van Gerrit Hoogenboom, voorzitter van de werkgroep. De start is bijna anderhalf jaar terug ontstaan bij het aanbieden van een tweetal rapporten van Welzijn Ouderen Lemelerveld over toekomstige woonwensen en het bouwen van seniorenwoningen/appartementen bij Brugstede.

Duurzaam Leefbaar Lemelerveld, Plaatselijk Belang, Welzijn Ouderen hebben daarna vanaf april 2014 gebrainstormd over de aanpak, de doelstelling en de uitgangspunten om daarna tot een Lemelerveldse ambitie te komen. Hoe maak je Lemelerveld aantrekkelijk en waaraan is behoefte? 1% groei moet mogelijk zijn!

Zo is een poll onder 70 jongeren gehouden met een verrassende uitkomst. Tweederde van de Lemelerveldse jongeren willen in Lemelerveld blijven. Ouderen, die nu veelal over een eigen woning beschikken, willen later toch overstappen naar een huurwoning die geschikt is voor zorg en een minder grote tuin. De bestaande woningvoorraad zou voor de toekomst energiezuinig gemaakt moeten worden.

De werkgroep onder auspiciën van Duurzaam Leefbaar Lemelerveld heeft zich laten informeren door de gemeente, de woningbouwcorporaties en de plannenmakers van de locaties Jansen en Dorpsstraat. The Citadel Company heeft haar expertise toegelicht in de ontwikkeling van complete wijkvernieuwing.

Economie, werkgelegenheid en bereikbaarheid zijn belangrijk, vooral nu het winkelaanbod in een neerwaartse spiraal zit en de vergrijzing de komende jaren enorm toeneemt. Daar krijgt Lemelerveld ook mee te maken en daar moet nu op ingespeeld worden, aldus Gerrit Hoogenboom tegen een grote groep belangstellenden in kulturhus de Mozaïek. Het rapport is bedoeld als input voor de gemeente Dalfsen voor een gemeente brede woonvisie 2016-2012.

Comments are closed.