Duurzaam

De toekomst van gemeenschapslandbouw lokaal en nationaal

Dalfsen – Het Duurzame Dorpen Netwerk van de Gemeente Dalfsen organiseert een serie interactieve lezingen omtrent (sociale) duurzaamheid onder de naam De Toekomstmakers. Tijdens deze maandelijkse bijeenkomsten komt u in aanraking met inspirerende lokale en nationale initiatieven die naar een gezonde, eerlijke en duurzame wereld streven.

 

Gezonde landbouw voor een betrokken buurt

Op dinsdag 12 februari om 20.00 in Theater De Stoomfabriek start de reeks met de korte documentaire “Wij oogsten hier geluk” over Community Supported Agriculture (CSA) oftewel gemeenschapslandbouw in Nederland. Een CSA-bedrijf wordt gedragen door de gemeenschap, waarin deelnemers betrokken zijn bij het reilen en zeilen van het landbouwbedrijf. In ruil voor een jaarbedrag worden zij mede-eigenaar van de oogst. Zo kan de boer zich richten op eerlijk en ecologische verbouwing, en genieten de deelnemers van de oogst.

 

De documentaire geeft een weergave van zes eigenwijze boeren die vertellen over hun CSA bedrijf; hun passie, idealen, twijfels en dromen voor de toekomst. Waarom kiezen zij ervoor om van de gangbare landbouw af te wijken?

 

Daarna is het woord aan twee sprekers die vertellen over de wisselwerking tussen de lokale gemeenschap en voedselverbouwing. Valerie van Dijck, oprichter van Tuinderij de Veldhof, geeft een presentatie over verschillende CSA-modellen die in Nederland succesvol zijn opgezet. Annemie Lepelaars verteld over haar veelzijdige zorgboerderij Landjuweel de Hoeven.

 

Nieuwsgierig? Bekijk hier de trailer: http://wijoogstenhiergeluk.nl/

 

De volgende lezingen staan gepland voor dinsdag 12 maart 20.00 Theater De Stoomfabriek, Dalfsen en dinsdag 9 april 20.00 De Wiekelaar, Oudleusen. Programma volgt.

 

Toegang is gratis. Wilt u aanwezig zijn? Aanmelden kan door een mail te sturen naar detoekomstmakersdalfsen@gmail.com

 

Subsidie voor werkatelier

DLL heeft van de provincie Overijssel een subsidie ontvangen voor een werkatelier om een plan te maken tav een zonneveld. In dit atelier gaan we in samenwerking met Antea Group een gezamelijke visie op stellen. Samen met de omwonenden, belangstellenden en DLL kijken we of het mogelijk is om een zonneveld te realiseren aan de Waterinkweg.

Meer informatie over deze subsidie: http://www.overijssel.nl/…/subsid…/@G8M/energielandschappen/

Inloopavonden Zonnepanelenveld

Op vrijdag 16 oktober 2015 en woensdag 21 oktober 2015, tussen 20.00 en 22.00 uur zijn er inloopavonden gepland waarin informatie uitgewisseld kan worden over het zonnepanelenveld. Omwonenden van de Waterinkweg hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Alle inwoners van Lemelerveld zijn natuurlijk van harte welkom op een van beide avonden.

 

Zonnepanelenveld

Een LemelerVELD met zonnepanelen, “gedragen” door de inwoners. Dat was de ”rode draad” in de presentatie van Marcel Reimink, dinsdagavond in kulturhus de Mozaïek. Een veld van de gemeente dat minimaal 10 jaar beschikbaar is. Het ligt aan de Waterinkweg achter de woningen richting de boerderij van de familie de Vos.

Belangstellenden en uitgenodigde bewoners konden kennis nemen van de plannen. Het betreft een idee van de werkgroep van Duurzaam-Leefbaar Lemelerveld om bij te dragen aan een duurzaam Lemelerveld. Met de bewoners praten in een bewustwordingsproces dat langzaam moet groeien, is een belangrijk onderdeel in dit hele proces.

Op z’n helder Lemelervelds ging Marcel de discussie aan op vragen vanuit de zaal. René Neimeijer, adviseur Ruimtelijke Ordening van buro Antea (v/h Oranjewoud) is betrokken bij dit project. Het betreft een gebied met 3200 panelen, waarvan de opbrengst berekend is op het verbruik van 200 woningen. De energie van de zonnepanelen wordt geleverd aan een nog overeen te komen energiemaatschappij.

In het najaar komt de werkgroep met meer info over de voortgang van het project. De werkgroep zoekt belangstellenden die mee willen denken om dit project verder in te vullen. Dit houdt tevens in dat er nog geen definitieve keuze is gemaakt hoe het eruit zal zien. Het streven is om er een ”mooi” zonnepanelenVELD van te maken. Om beroep te doen op 75% subsidie van de investering is de voorwaarde dat het project in de bebouwde kom ligt. 25% van de investering moet uit eigen gelederen komen. Dit wordt geraamd op € 200.000,–. Belangstelling? Neem dan contact op met ons via info@duurzaamleefbaarlemelerveld.nl.

Energiepitch

DLL heeft meegedaan aan de energiepitch, een soort wedstrijd waarbij organisaties hun duurzame plannen mogen presenteren en daarop dan advies of zelfs een geldprijs kunnen winnen. We hebben meegedaan met de plannen voor het zonnepanelenveld en de verduurzaming van de energievoorziening van sportpark Heidepark.